top of page

 

VOLITVE v organe Hovawart kluba Slovenije

 

 

Dragi člani Hovawart kluba Slovenije, spoštovani prijatelji !

 

Letošnje leto je preteklo že 4 leta od zadnjih volitev, zato Volilna komisija, izvoljena na sestanku Upravnega odbora dne 4.7.2018, v sestavi: Tanja Bele Pavišič, predsednica, Tanja Čas, članica in Vesna Zaplotnik, članica, v skladu s 46.členom Statuta Hovawart kluba Slovenije, razpisuje

 

 

VOLITVE

v organe Hovawart kluba Slovenije

 

 

Volilna skupščina bo dne 22.9.2018. Volili bomo:

·         Predsednika / Predsednico,

·         člane Upravnega odbora – 6 članov,

·         člane Nadzornega odbora – 3 člane,

·         člane Disciplinske komisije – 3 člane.

 

 

Člani kluba lahko kandidirate za predsednika / predsednico ali za člana v katerikoli  komisiji. Kandidirate lahko sami ali pa predlagate druge člane kluba, ki pa bodo morali podati svoje soglasje k kandidaturi. Kandidat za predsednika/predsednico mora Volilni komisiji do predpisanega roka poslati program dela. Vsi kandidati morajo imeti poravnane vse obveznosti do kluba v predpisanem roku.

Za vse kandidature za Predsednika / Predsednico, v Upravni in Nadzorni odbor ter v Disciplinsko komisijo, se lahko prijavite  do vklučno 22.8.2018 do 20. ure, na  naš klubski naslov: hovawart.klub.si@gmail.com. Tudi za vsa vprašanja in pripombe se obrnite na isti naslov. Dnevni red skupščine bo objavljen na spletni strani kluba in poslan po elektronski pošti 14 dni pred sklicem skupščine.

 

Vse  člane kluba, ki nas povezuje ljubezen do hovawartov vabimo, da se  udeležite volilne skupščine v čim večjem številu in s tem omogočite uspešno izvedbo skupščine,  uveljavite vašo voljo in izpostavite vaše predloge. Menimo, da je takšno druženje tudi priložnost, ko prisluhnemo željam članov in si medsebojno izmenjamo mnenja in izkušnje.

 

           

Priloga:

- Soglasje za kandidaturo za sodelovanje v HWKS                                                                                                      

 

 

Volilna komisija Hovawart kluba Slovenije

Tanja Bele Pavišič

Predsednica,

 

** Soglasje za kandidaturo - WORD DOKUMENT

 

bottom of page