top of page

 

Razstavne informacije

 

!!!!  Novi pogoji v veljavi od 15.10.2019

 

Zahtevek za posamezen šampionat lahko po 15.10.2019 vloži vsak lastnik psa, katerega pes je na ta dan izpolnil pogoje.

 

»Šampion Slovenije v lepoti – CH SLO«

1) Pri pasmah, za katere se po pravilih FCI za dosego naziva mednarodnega prvaka v lepoti ne zahteva tudi delovni izpit:
• Tri (3) kandidature CAC SLO
• Vse kandidature morajo biti osvojene pri različnih sodnikih

2) Pri pasmah, za katere se po pravilih FCI za dosego naziva mednarodnega prvaka v lepoti zahteva tudi delovni izpit:
• Dve (2) kandidaturi CAC SLO
• Vsaj ena (1) kandidatura mora biti osvojena v razredu delovni
• Vse kandidature morajo biti osvojene pri različnih sodnikih

Izpolnjevanje pogojev je zbirno in je torej potrebno hkratno izpolnjevanje pogojev po različnih kriterijih. Kandidatur CACIB in Rezervni CACIB se pri izpolnjevanju pogojev za podelitev naslova Prvak Slovenije ne upošteva.

Upoštevajo se vse kandidature CAC, pridobljene na vseh prireditvah pod okriljem KZS(na mednarodnih, državnih prireditvah in specialkah s podelitvijo CAC)


» Razstavni šampion Slovenije  – Razstavni CH SLO«

Pasme, za katere se po pravilih FCI za dosego naziva mednarodnega prvaka v lepoti zahteva tudi delovni izpit, vendar tega pogoja ne izpolnjujejo, lahko osvojijo naziv »Razstavni šampion Slovenije« brez delovnega izpita. Z osvojenim nazivom »Razstavni šampion Slovenije« bo možno psa prijaviti v razred prvakov na državnih in mednarodnih razstavah.
Pogoji za dosego naziva »Razstavni šampion Slovenije«:
• Tri (3) kandidature CAC SLO
• Vse kandidature morajo biti osvojene pri različnih sodnikih

 

»Mladinski šampion Slovenije v lepoti – CH J SLO«

• Tri (3) kandidature prvak razreda mladih (PRM SLO)
• vsaka kandidatura mora biti dosežena pri različnih sodnikih

 

»Veteranski šampion Slovenije v lepoti – CH V SLO«

• Tri (3) ocene odlično 1 v razredu veteranov na državnih ali mednarodnih razstavah v Sloveniji
• vse tri ocene morajo biti dosežene pri različnih sodniki

 

»Velešampion Slovenije – Grand CH-SLO« – (pogoji ostajajo nespremenjeni)

Lahko postane pes ki ima že osvojen naziv Ch SLO in ki je osvojil:
• 4 kandidatura CAC SLO v razredu prvakov
• Vsaj 3 kandidature morajo biti osvojene na mednarodni razstavi
• Vsaj 1 kandidatura CAC SLO mora biti osvojena skupaj z BOB na mednarodni razstavi
• Vsaj tri kandidature morajo biti osvojene pri različnih sodnikih

Uveljavljajo se kandidature CAC, osvojene po potrditvi CH SLO ali Razstavni CH SLO

-----------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------

»Šampion Slovenije v lepoti – CH SLO«

v veljavi od 1. 1. 2016
za pse, ki so osvojili prvi CAC v letu 2016

Pri pasmah, za katere se po pravilih FCI za dosego naziva mednarodnega prvaka v lepoti ne zahteva tudi delovni izpit, tisti pes, ki je osvojil:
• Pet (5) kandidatur CAC SLO, s tem, da je starost psa ob zadnji kandidaturi minimalno 24 mesecev (novo)
• Vsaj dve kandidaturi morata biti osvojeni na mednarodni razstavi
• Vsaj ena (1) kandidatura mora biti osvojena na specialni razstavi (novo)
• Vse kandidature morajo biti osvojene pri različnih sodnikih

 

Pri pasmah, za katere se po pravilih FCI za dosego naziva mednarodnega prvaka v lepoti zahteva tudi delovni izpit, tisti pes, ki je osvojil:
• Štiri (4) kandidature CAC SLO, s tem, da je starost psa ob zadnji kandidaturi minimalno 24 mesecev (novo)
• Vsaj dve kandidaturi morata biti osvojeni na mednarodni razstavi
• Vsaj ena (1) kandidatura mora biti osvojena na specialni razstavi (novo)
• Vsaj ena (1) kandidatura mora biti osvojena v razredu delovni
• Vse kandidature morajo biti osvojene pri različnih sodnikih
Izpolnjevanje pogojev je zbirno in je torej potrebno hkratno izpolnjevanje pogojev po različnih kriterijih. Kandidatur CACIB in Rezervni CACIB se pri izpolnjevanju pogojev za podelitev naslova Prvak Slovenije ne upošteva.

 

Nova pravila stopijo v veljavo za pse, ki bodo prvo kandidaturo CAC osvojili v letu 2016.
Za pse, ki so prvo kandidaturo CAC osvojili pred 1.1.2016,  veljajo stara pravila (4 x CAC v obdobju 366 dni)

 

OD 1. 1. 2016 dalje NOV NAZIV
» Razstavni šampion Slovenije  – Razstavni CH SLO»

Pasme, za katere se po pravilih FCI za dosego naziva mednarodnega prvaka v lepoti, zahteva tudi delovni izpit, vendar tega pogoja ne izpolnjujejo, bodo lahko od 1. 1. 2016 osvojili naziv »Razstavni šampion Slovenije« brez delovnega izpita. Z osvojenim nazivom »Razstavni šampion Slovenije«bo možna psa prijaviti v razred prvakov na državnih in mednarodnih razstavah.
Pogoji za dosego naziva »Razstavni šampion Slovenije«:
• Pet (5) kandidatur CAC SLO, s tem, da je starost psa ob zadnji kandidaturi minimalno 24 mesecev
• Vsaj dve kandidaturi morata biti osvojeni na mednarodni razstavi
• Vsaj ena (1) kandidatura mora biti osvojena na specialni razstavi
• Vse kandidature morajo biti osvojene pri različnih sodnikih

Za šampionat bodo veljale osvojene kandidature po 1. 1. 2016

Mladinski šampion Slovenije v lepoti – CH J SLO

• 3 kandidature Prvak razreda mladih ( PRM SLO )
• vsaj ena od treh kandidatur mora biti osvojena na mednarodni razstavi
• vsaka kandidatura mora biti dosežena pri drugem sodniku
• ena kandidatura je lahko tudi CAC SLO, če je le-ta osvojena pred 24. mesecem starosti v razredu vmesni. Tako uveljavljeni CAC SLO pa se ne more še enkrat uporabiti pri izpolnjevanju pogojev za pridobitev naziva Prvak Slovenije v lepoti CH SLO
• namesto  PRM SLO velja tudi CAC SLO, vendar le , če je ta osvojen pred 24. mesecem starosti in v razredu vmesni. Tako uveljavljeni CAC SLO pa se ne more še enkrat uporabiti pri izpolnjevanju pogojev za naziv Prvak Slovenije v lepoti CH SLO
To prvaštvo ne velja, kot izpolnjen pogoj za prijavo v razred prvakov

Veteranski šampion Slovenije v lepoti – CH V SLO

• 3 ocene odlično 1 v razredu veteranov na razstavah, ki so potekale v Sloveniji
• ena ocena mora biti pridobljena na mednarodni razstavi
• vse tri ocene morajo biti dosežene pri različnih sodniki
To prvaštvo ne velja, kot izpolnjen pogoj za prijavo v razred prvakov

Velešampion Slovenije – Grand CH-SLO

Lahko postane pes ki ima že osvojen naziv Ch SLO in ki je osvojil:
• 4 kandidatura CAC SLO v razredu prvakov
• Vsaj 3 kandidature morajo biti osvojene na mednarodni razstavi
• Vsaj 1 kandidatura CAC SLO mora biti osvojena skupaj z BOB na mednarodni razstavi
• Vsaj tri kandidature morajo biti osvojene pri različnih sodnikih
Uveljavljajo se kandidature CAC, osvojene po potrditvi CH SLO ali Razstavni CH SLO

.

bottom of page