top of page

 

VDH MESSE HUND&KATZ, 11. – 13. MAJ 2018, WESTFALENHALLEN DORTMUND

INTERNATIONALE AUSSTELLUNG DORTMUND PETEK, 11.5.2018

SAMICE

RAZRED ODPRTI

SODNIK: MARCO MUMMESHOHL (D)

Hanny Hovi raj, SLRHw000347, 31. 1. 2016

O: Isger vom Schwedenstein

M: Engie HOVI-RAJ                                                    

V: Suzana in Andrej Puc

L: Suzana Puc

Odlično 3

VDH-EUROPASIEGER DORTMUND NEDELJA, 13.5.2018

SAMICE

RAZRED ODPRTI

SODNICA: EVA PREISINGER  (D)

Hanny Hovi raj, SLRHw000347, 31. 1. 2016

O: Isger vom Schwedenstein

M: Engie HOVI-RAJ       

V: Suzana in Andrej Puc

L: Suzana Puc

 

Odlično 1, CAC, CACIB, BOB, kand.CH.VDH, VDH EUROPASIEGER

bottom of page