top of page

 

VABILO: Redna skupščina HwKS

 

 

Spoštovane članice in člani,

 

Na podlagi 19. člena Statuta Hovawart kluba Slovenije in v skladu z 20. členom Statuta Hovawart kluba Slovenije, sklicujem

 

REDNO SKUPŠČINO HOVAWART KLUBA SLOVENIJE,

 

ki bo v soboto, 11.3.2017 ob 15.30 uri na lokaciji KD Domžale

 

 

Predlagani DNEVNI RED:

 

 1. Otvoritev redne skupščine

 2. Izvolitev delovnega predsednika, zapisnikarja, verifikacijske komisije in overovateljev zapisnika

 3. Poročilo verifikacijske komisije

 4. Potrditev dnevnega reda

 5. Potrditev poslovnika skupščine

 6. Pregled sklepov prejšnje skupščine

 7. Poročilo predsednika kluba

 8. Predstavitev in potrditev Pravilnika za objave na spletni strani kluba

 9. Poročilo nadzorne komisije za l.2016

 10. Poročilo disciplinske komisije za l.2016

 11. Finančno poročilo in zaključni račun za l.2016

 12. Potek mandata prokuristke-predlog za ponovno izvolitev

 13. Letni načrt kluba

 14. Finančni načrt kluba (blagajničarka)

 15. Predstavitev vzrejnega pravilnika in vzrejne komisije

 16. Razno

 

 

Vljudno vas vabim, da se redne skupščine zanesljivo udeležite. V primeru zadržanosti vas  prosim, da to sporočite na e-mail hovawart.klub.si@gmail.com

 

 

Lepo vas pozdravljam,

 

Darko Vide, predsednik

 

 

bottom of page