top of page

 

Mladinski šampion Slovenije v lepoti - CH J SLO

 

 

Samica,

 

Enormous Ocean Breeze SLR Hw 000350, 13.8.2016

O: Steinroller Odd-Leif

M: Enormous Brilliant Vegas                                                        

V: Anna Pieczynska

L: Tea Pavišič

 

je dosegla pogoje za osvojitev šampionata:

Mladinski šampion Slovenije v lepoti – CH J SLO

• 3 kandidature Prvak razreda mladih ( PRM SLO )
• vsaj ena od treh kandidatur mora biti osvojena na mednarodni razstavi
• vsaka kandidatura mora biti dosežena pri drugem sodniku


 

bottom of page