top of page

 

Reševanje - Osnovne informacije

 

Reševalni psi

Kinološka zveza Slovenije ima dolgo tradicijo šolanja reševalnih psov. V Sloveniji so vodniki, ki delujejo v okviru Enot reševalnih psov Slovenije razporejenih v regionalne Enote reševalnih psov (ERP), MERP (Mobilna enota reševalnih psov) in SIP (Skupina iskalnih psov). Preizkušnje za uvrstitev v enote so vsako leto v oktobru in novembru in uvrstitev velja le za eno leto.

 

Vas zanima sodelovanje z vašim psom?

Vodniki se enoti pridružijo večinoma po končanem tečaju osnovnega šolanja ali po mali šoli. Delo v enoti reševalnih psov poteka celo leto, ne glede na vremenske razmere. Večinoma so treningi enkrat tedensko, v nekaterih enotah pa se srečujejo dvakrat na teden. Vsako leto potekajo teoretična in praktična predavanja in izpiti za nove vodnike-pripravnike. Tematike so potresi in nevarnosti v ruševini, osnove sledenje in iskanja, nevarnosti v gorah in plazovi, prva pomoč ponesrečencu, prva pomoč psu, radijska zveza-ZARE, orientacija in topografija, vrvna tehnika. Znanje in usposobljenost reševalnih parov se preverja na izpitih različnih stopenj in v različnih disciplinah. Izpiti vseh stopenj so sestavljeni iz vaj poslušnosti, premagovanja ovir in iskanja oz. sledenja.


V okviru KZS je aktivnih več kot 150 reševalnih parov, ki delujejo v različnih kinoloških društvih.

Vir: Kinološka zveza Slovenije

.

bottom of page