top of page

Pregled potomstva in mladih psov

Besedilo: Bojana Razpotnik

Fotografije: Tea Pavišič

 

Pregled potomstva in mladih psov

 

 

Hovawart klub Slovenije ima že od ustanovitve dalje precej močno vizijo o vzreji pasme hovawart. V tej viziji je bila prvenstvena ustanovitev lastne vzrejne komisije s člani, ki so že v preteklosti pokazali zanimanje za to nemško pasmo in jo večkrat tudi ocenjevali, kar nam je v celoti uspelo.

V skladu s prej omenjeno vizijo smo v program dela zapisali, da bo velik del pozornosti posvečen vzrediteljem in lastnikom plemenjakov ter s tem, oz. preko tega, tudi bodočim leglom. Zato  smo že v svojem Statutu določili, da je ena od stalnih komisij Upravnega odbora tudi Svet vzrediteljev, ki deluje v ožji ali razširjeni obliki, skupaj z lastniki plemenjakov. Svet vzrediteljev ima združevalno in posvetovalno funkcijo, že na samem začetku pa so vzreditelji v svojem pravilniku med drugim soglasno zapisali, da je vsak vzreditelj dolžan pripeljati na pregled potomstva vsaj tiste mladiče, ki bivajo v Sloveniji. Veliko naših mladičev se namreč proda v tujino in se v svoji novi domovini udeležujejo tovrstnih pregledov.

 

Pregled potomstva pri nas in v tujini

 

Pregled potomstva ali po nemško  NZB (Nachzuchtbeuerteilung), je prvi od treh testov, ki jih morajo vzrejni samci in samice v matični državi pozitivno opraviti. Sledi še pregled mladih psov ali JB (Jugendbeuerteilung), ki se mora izvesti do dopolnjene starosti 24 mesecev ter končni vzrejni izpit ali ZTP (Zuchttauglichkeitspruefung).

Pomembna razlika pri pregledu potomstva pri nas in v tujini je, da se mora pregleda potomstva v Nemčiji in Avstriji obvezno udeležiti s svojim mladičem vsakdo, ki želi v prihodnosti z njim sodelovati v vzreji. Ker pa pri nas tega običaja ni, smo se v klubu odločili, da pregled potomstva in mladih psov (krajše PPMP) vseeno izvedemo na enak način in po enakem postopku, kot ga izvajajo v matični državi in Avstriji, kjer imajo seveda dolgoletne izkušnje s svojo pasmo. Razlika je tudi v tem, da se ne-udeležba na PPMP kasneje ne odraža na pristopu k vzrejnemu pregledu ter da izvedba ni v pristojnosti vzrejne komisije, pač pa ga za enkrat, ob veliki pomoči članov upravnega odbora, ki so tudi vzreditelji, izvajam avtorica teksta sama. Žal sem zaenkrat v klubu edina sodnica in (bivša) lastnica hovawarta, ki ima izkušnje s testi v Avstriji. Za PPMP, enako kot tudi za vzrejni pregled, so za del, kjer se izvaja mentalni test,  namreč potrebne izkušnje, ki se jih pridobi vsaj na način, da s svojim hovijem opravljaš zahtevane teste v matični deželi ali Avstriji. Drugačnega izobraževanja oz. izpita za naziv »Koermeister« za hovawarte, si tuj sodnik, specialist za pasmo, zaenkrat namreč ne more pridobiti.

 

V skladu z vsem prej napisanim, Hovawart klub Slovenije vsako leto, po predhodnem dogovoru z vzreditelji, organizira pregled mladih psov in potomcev iz preteklega leta. V praksi to pomeni, da se pozorno pregleda mlade pse, skotene v leglih slovenskih vzrediteljev v prejšnjem letu, pregleda pa se lahko udeležijo tudi vsi uvoženi hovawarti v starosti do 15 mesecev. Povprečna starost pregledanih je 10 mesecev.

 

Kaj PPMP v praksi pomeni za vzreditelja in lastnika?

 

Udeležba na PPMP je koristna za vse udeležence: za mladega psa, za njegovega lastnika in seveda za vzreditelja, v enaki meri pa tudi za vzrejno komisijo, ki s tem dobi informacije za bazo podatkov, saj se ob pregledu vsakega psa izpolnjuje tudi dokaj natančen formular z opisom telesnih značilnosti, naravnih zasnov in značaja.

 

Dogodek v neki meri služi tudi kot druženje lastnikov sorojencev, izmenjavanje informacij in izkušenj ter pogovorom z vzrediteljem, strokovno osebo in ostalimi izkušenimi lastniki hovawartov, ki pomagajo pri izvedbi. Včasih se zgodi, da je pri pregledu prisoten tudi lastnik plemenjaka, očeta pregledanega legla.

 

PPMP prav gotovo ni namenjen prikazovanju odlično vzgojenega hovawarta, saj je le-ta v tem času še zelo mlad predstavnik svoje pasme in na pragu pubertete, njegove reakcije pa se ne dajo primerjati z odraslimi hovawarti. Seveda naj bi že znal pokazati zobe, dopustiti osnovne meritve, se pustil dotikati in preko igre pokazati plenski nagon in navezanost na svojega lastnika oz. vodnika, pa vendar se mlad hovi tisti dan prvič znajde v družbi starejših in mlajših hovawartov in se prvič sooči s sodnikom – tujo osebo - in njegovimi merilnimi instrumenti in rokami, ki se ga dotikajo po vsem telesu, nato pa še z akustičnimi in vidnimi ovirami. Dokaj velik izziv za bodočega čuvaja dvorišča!                                           

 

Zelo veliko lahko o svojem psu in njegovem značaju, ki se nakazuje in spreminja, izve lastnik, ki dobi tudi prve informacije o telesnih prednostih in pomanjkljivostih, če se pojavijo, kot je anomalija repa, manjkajoči zobje ipd., kar mu je vodilo za morebitne nadaljnje načrte za vzrejo, pa tudi za razstavljanje. Po končanem pregledu in testih značaja pa lastnik lahko dobi tudi kakšen nasvet, ki mu pomaga pri vzgoji in ravnanju z njegovim mladim hovijem, da se bo najstnik razvil v odličnega družinskega člana in spremljevalca.

 

Poleg prej navedenih benefitov za mladega hovija in njegovega lastnika, je PPMP tista prva povratna informacija za vzreditelja, ki mu pokaže, ali je bila dotična paritev uspešna v smislu vzreje tipičnega, zdravega in stabilnega predstavnika te stare nemške pasme ali ne.

Vsak vzreditelj naj bi namreč sledil smernicam, ki so pomembne za pasmo hovawart in sicer je to ohranitev značilnosti pasme in boj proti dednim napakam z namenom ohranjanja zdravja in dolge življenjske dobe te pasme.

Več mladičev iz istega legla, kot se udeleži pregleda potomstva, bolj kompleksno sliko o uspešnosti paritve lahko vzreditelj dobi. Predvsem zato je Svet vzrediteljev, kot je bilo napisano že v začetku, tudi določil, da je vsak vzreditelj dolžan pripeljati  na pregled potomstva vse v Sloveniji živeče mladiče iz lanskoletnega legla.

 

Ker morajo vzreditelji zaprositi za soglasje za posamezno paritev, je pregled mladih psov odlična povratna informacija tudi za vzrejno komisijo, ki zbira podatke o posameznem psu. Večinoma ti podatki služijo kot primerjava v primeru, da ta isti hovi pride kasneje tudi na vzrejni pregled.

 

Potek PPMP

 

PPMP je razdeljen na dva dela. V prvem delu se opravi telesna ocena, podobno kot pri vzrejnem pregledu, le da je pristop veliko bolj nežen in ne tako zahteven.

 

Včasih meritve vzamejo kar veliko časa, še posebej, če je kuža preveč razigran ali preveč plašen, kar pa dobremu poznavalcu pasme ne bi smelo predstavljati problem. Poleg meritev se pogleda vse pasemsko pomembne značilnosti, ki so v tem obdobju že determinirane.

 

V drugem delu se izvede preizkus karakterja, primeren starosti legla. Pri tem sodeluje, podobno kot pri vzrejnem pregledu, tudi marker. Srečo imamo, da z nami vedno sodeluje »naš« Aljaž Janc, odličen marker, ki je tudi lastnik, predvsem pa dober poznavalec hovawarta z vsemi njegovimi posebnostmi. To poznavanje je še posebej primerno pri delu z mladimi hoviji, saj lahko vsak napačen gib s strani markerja povzroči neljubo reakcijo. Igra z markerjem pokaže plenski nagon, pri vseh »postajah« kot je skupina ljudi, sedeča lutka, veriga, ki z višine pade na plehnato podlago itd. pa se opazuje stabilnost karakterja, sposobnost samostojnega odločanja v različnih situacijah ter zaupanje in povezanost z lastnikom. Vse navedeno in sposobnost razmišljanja je želena lastnost in odlika pravega predstavnika pasme hovawart, v katerega želimo, da se naši najstniki oblikujejo.

 

Kot vidimo, pregled potomstva in mladih psov prinaša obilo informacij, ki služijo različnim namenom. Na koncu udeleženci in vzreditelji dobijo izpolnjene formularje in diplomo. Neuspeh pri PPMP ni mogoč.  Najbolj pomembno pri vsem pa je, da mlad pes, tako telesni pregled kot sodelovanje na vseh testih, zaključi s pozitivno izkušnjo in preživi lep dan s svojim vodnikom v družbi svojih vrstnikov.

 

bottom of page