top of page

 

Izpiti nižjih stopenj - Izpit B-Bh

 

 

.

IZPIT »B-BH«

18. 2. 2005 je bil sprejet nov vzrejni pravilnik, ki je pričel veljati osmi dan po objavi v glasilu Kinolog. Ena izmed novosti, ki jih pravilnik pripisuje za pristop k vzrejnemu pregledu, je zapisana v 8. členu pravilnika in se glasi, »da mora lastnik psa/psice prinesti original in fotokopijo rodovnika, fotokopijo telesne ocene (če jo že ima) in veterinarske izvide, če so za pasmo predpisani. Psi/psice pasme hovawart morajo imeti pred vzrejnim pregledom opravljen tudi izpit B-BH.

 

Kaj torej izpit B-BH sploh pomeni? To je izpit za psa spremljevalca s preizkusom obnašanja v urbanem okolju in strokovnim izpitom za vodnika. B-BH spada med nižjo stopnjo programov šolanja. Pri temu izpitu lahko sodelujejo vsi psi, ne glede na velikost in pasmo ali rodovnik. Starost psa za pristop k izpitu je najmanj 14 mesecev. Ta izpit je tudi pogoj za vsa nadaljnja šolanja po višjih stopnjah in izpitnih programih. V pravilniku oziroma navodilih za izpite nižjih stopenj (A in B-BH) je prišlo do nekaterih sprememb, ki so stopile v veljavo z dnem, 1. 1. 2014.

 

Izpit B-BH je sestavljen iz treh delov:

 

1. del izpita – STROKOVNI IZPIT ZA VODNIKA PSA SPREMLJEVALCA

Strokovni izpit se izvaja v pisni obliki, in sicer v obliki testa z vprašanji iz etologije, teorije učenja, veterine, kinologije in predpisov s področja varstva živali. Test je pozitiven, če kandidat doseže najmanj 70% vseh možnih točk. V primeru, da je kandidat dosegel 50% ali več odstotni rezultat, lahko ponavlja izpit še istega dne. V primeru nižjega rezultata je možna ponovitev po poteku treh tednov, če je pes pozitivno opravil praktični del izpita. Za izvedbo tovrstne ponovitve, je potrebno podati pisno prošnjo KzŠ/KZS, ki takšno ponovitev odobri, ko preveri izpolnjevanje pogojev.

 

2. del izpita – IZPIT ZA PSA SPREMLJEVALCA NA VADBIŠČU

a) Vodljivost na povodcu – povelje poleg

b) Prosta vodljivost – povelje poleg

c) Sedenje z ustavljanjem

d) Prostor in odpoklic

e) Odlaganje z motenjem

Opomba: Pri prvih dveh vajah (vodljivost na povodcu in prosta vodljivost), morata vodnik in pes izvesti tudi hojo skozi skupino premikajočih se ljudi

 

3. del izpita – PREIZKUS OBNAŠANJA V URBANEM OKOLJU

Preizkus se izvaja izven poligona oz. vadbišča, običajno nekje v strnjenem naselju, v času največjega prometa. S tem delom preizkusa se preveri obnašanje psa v urbanem okolju oz. v vsakdanjih situacijah, kot je odnos do ljudi, živali, prometa in okolja. Vaje zajemajo naslednje:

 

- Srečanje s skupino ljudi

- Srečanje s kolesarjem

- Srečanje z avtomobili

- Srečanje s tekači in skejtarji (rolerji)

- Srečanje z drugimi psi

- Obnašanje privezanega psa in obnašanje do živali

 

Opravljanje B-BH izpita pa se ne priporoča samo zaradi vzrejnega dovoljenja, temveč tudi zaradi socializacije psa. Socializacija psov v vsakdanjem življenju postaja čedalje pomembnejša, saj psi v vedno večjem številu postajajo naši družabniki. Z njimi živimo, si delimo dom, okolico, prosti čas in zato je zelo pomembno, da so naši štirinožci temu primerno tudi vzgojeni. Hovawart je velik močan pes, ki je učljiv in želi bit zaposlen. Modernejši način šolanja, ki ga vključuje izpit B-BH to prav gotovo omogoča, da preko vaj poslušnosti in socializacije v urbanem okolju dobimo vodljivega, poslušnega psa s katerim bomo lahko v sožitju živeli. Vodnikom psov pa prav tako omogoča, da se naučijo pravilnega ravnanja, načinov vzgoje in sprovedbo le-teh. Torej dobro vzgojeni pes je vedno dobrodošel in z veseljem ga lahko vključimo v vsak družbeni ritem, ne glede na pasmo.

bottom of page